(บทความเก่า) เจอสาเหตุแล้ว! ทำไมเกือบทุกเว็บจึงขึ้นว่า “500 Internal Server Error” (ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์)


สรุปสั้น ๆ: เน็ตของคุณไม่ได้ล่ม และ Google ไม่ได้ล่ม แต่เกิดจากการที่เว็บไซต์และแอปต่าง ๆ จำนวนมากใช้โครงข่ายของบริษัทใหญ่ ๆ รายเดียว (หรือไม่กี่ราย ตัวอย่างเช่น Amazon, Cloudflare, Fastly, Google, Microsoft) ทำให้พอบริษัทที่ให้บริการโครงข่ายบริษัทหนึ่งล่ม เว็บไซต์และแอปอื่น ๆ ที่ใช้บริการของบริษัทนั้นจึงล่มตามมาเป็นวงกว้างนั่นเอง

รายละเอียดเชิงลึก

ในวันที่ผมเขียนบทความอยู่นี้ (วันที่ 21 มิถุนายน 2565) ผมได้ทราบข่าวในช่วงบ่ายว่าเว็บไซต์และแอปต่าง ๆ จำนวนมาก รวมถึง Canva, Discord, Valorant, League of Legends, Foodpanda (และเว็บไซต์เล็ก ๆ อีกมากที่ผมไม่ได้ระบุไว้) ต่างล่มในรูปแบบคล้าย ๆ กัน คือใช้งานไม่ได้ หรือหน้าเว็บไซต์เป็นหน้าสีขาว ๆ ตามภาพด้านบนพร้อมข้อความว่า “500 Internal Server Error” (ซึ่งแปลว่า ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์) และไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน Cloudflare ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเครือข่ายกระจายข้อมูลและเสริมความปลอดภัยของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ นับล้านทั่วโลก ได้แจ้งปัญหาทางเว็บไซต์แจ้งสถานะและทางบัญชี Twitter ของบริษัทว่าเกิดเหตุขัดข้องในช่วงเวลาประมาณ 13:43 น. (เวลาประเทศไทย) ซึ่งได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยเมื่อเวลาประมาณ 15:06 น. จึงเห็นได้ชัดว่าการที่เว็บไซต์และแอปต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตจำนวนมากกระจุกตัวอยู่กับผู้ให้บริการไม่กี่ราย หากมีผู้ให้บริการรายใหญ่ล่มแม้เพียงรายเดียว เว็บไซต์ส่วนใหญ่ในอินเทอร์เน็ตอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ตามไปด้วย

เนื่องจากเป็นปัญหาที่ฝั่งผู้ให้บริการ ผู้ใช้ทั่วไปจึงไม่สามารถแก้ปัญหาใด ๆ เพื่อให้กลับมาเป็นปกติได้จนกว่าผู้ให้บริการจะแก้ไขเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: เว็บไซต์นี้ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่ได้อยู่บนเครือข่าย Cloudflare แต่ให้บริการบนเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย บนเครือข่ายอื่น

เนื้อหานี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต CC0 1.0

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *